Studia Przypadków

logo_lotto Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy korzysta z rozwiązań informatycznych autorstwa firmy Macrologic we wszystkich podstawowych obszarach zarządczych takich jak: finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe czy logistyka. W tej współpracy szczególnie ważne dla spółki jest to, że dostarczane systemy są elastyczne, co pozwala dostosować je do potrzeb, ale także umożliwia ich ciągłe rozbudowywanie wraz z rozwojem firmy i rosnącymi oczekiwaniami zarządu. Użytkowane przez spółkę systemy z rodziny Macrologic ERP są w pełni kompatybilne, dzięki czemu stanowiły dobrą bazę dla implementacji rozwiązań wspierających w obszarze rachunkowości zarządczej i controllingu.

logo_atlas ATLAS

Z uwagi na fakt, iż spółki Grupy mają różne profile działalności — produkcja, przemysł wydobywczy, transport czy energetyka — oraz własną specyfikę organizacyjną (np. różne systemy wynagradzania), ATLAS poszukiwał rozwiązania, które umożliwiałoby obsługę wielofirmowości, ale w sposób pozwalający uwzględniać te różnice. Wdrożenie systemu wspierającego obsługę zarządczą w grupach kapitałowych zwykle oznacza „usztywnienie” reguł działania w celu ujednolicenia zasad w całej grupie lub wręcz centralizację obsługi kadrowo-płacowej. Spółce zależało, aby system pozwalał ukierunkowywać tę obsługę w podległych spółkach na pewne jej uwspólnienie w ramach Grupy, ale przy zachowaniu własnej — skutecznej jak do tej pory — logiki ich działania. Macrologic zaproponował elastyczne rozwiązanie, które spełniało oczekiwania firmy ATLAS. Oferowany system Macrologic ERP pozwalał m.in. na obsługę funkcjonujących w Grupie różnych systemów wynagradzania.

logo_janpol JANPOL

Rozwiązanie Macrologic ERP przyczyniło się do znacznego usprawnienia działalności operacyjnej całego przedsiębiorstwa. Dzięki wspólnej bazie danych raz wprowadzone dane i dokumenty znajdują się w obiegu i stanowią źródło wiedzy dla księgowości, działu zakupów, sprzedaży, produkcji itp. W efekcie JANPOL na bieżąco kontroluje działania operacyjne, co wspomaga proces podejmowania strategicznych decyzji dotyczących działalności operacyjnej. Obecnie spółka przygotowuje się do wdrożenia WEB CRM, co pozwoli na bardziej elastyczny dostęp do systemu. Następnym krokiem będzie prawdopodobnie implementacja rozwiązania umożliwiającego elektroniczne przyjmowanie faksów.

Systemy ERP dla firm i przedsiębiorstw.

Obszary zarządzania

Z wykorzystaniem technologii informatycznych i nowoczesnych systemów (ERP, HRM, HCM, BI oraz wielu innych) modelujemy procesy biznesowe realizowane zarówno w zarządzaniu operacyjnym — produkcja, logistyka, sprzedaż i marketing, jak i w działalności pomocniczej — księgowość, płace, środki trwałe.

Dzięki współdzieleniu i wymianie informacji (obieg informacji), pomagamy prognozować i planować przyszłe działania z wykorzystaniem pełnej wiedzy zawartej wewnątrz przedsiębiorstwa (finanse, controlling) i zachowaniem norm jakościowych (zarządzanie jakością).
Oprogramowanie dla firm Macrologic ERP sprawdza się w obszarach zarządzania:

cooperation
 
 

Branże i sektory

Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw sprawdza się w firmach o różnych profilach działalności: handlowej, usługowej czy produkcyjnej. Znajomość specyfiki różnych branż zaowocowała powstaniem indywidualnych rozwiązań wspomagających zarządzanie wszelkimi rodzajami przedsiębiorstw oraz umożliwiła wspieranie ich specjalistyczną wiedzą i doradztwem naszych konsultantów.
cooperation

Macrologic ERP współpracuje również z oprogramowaniem dla biznesu przeznaczonym dla branż, a także z urządzeniami zewnętrznymi (czytnikami, systemami wagowymi, rejestratorami czasu pracy itp.).
Program dla firm Macrologic ERP w branżach i sektorach:

 
 

Role i stanowiska

Macrologic ERP to rozwiązanie klasy ERP, HCM, HRM, BI oraz CRM, które wspomaga pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie przedsiębiorstwa. Wykorzystując mechanizmy, jakie charakteryzują programy ERP, systemy HR oraz inne funkcjonalności IT w systemie Macrologic ERP, Zarządy, Menedżerowie wyższego szczebla, Kierownicy i Specjaliści mogą planować działania i monitorować stopień realizacji założonych celów w dowolnym momencie.

Macrologic ERP stanowi oprogramowanie dla firm, będące wsparciem dla działań bieżących i rozliczania efektów pracy zespołów, dzięki czemu Menedżerowie mają możliwość korygowania i doskonalenia działań na podstawie wielowymiarowych analiz wybranego obszaru zarządzania.

cooperation