Model 3D - diagnoza, działanie, doradztwo

Współpraca Macrologic z klientami przebiega w trzech etapach

Zarządzanie przedsiębiorstwem: diagnoza, działanie, doradztwo

Zapewniamy klientom wsparcie w realizowaniu przez nich celów biznesowych. Przygotowujemy systemy wspomagające zarządzanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz aktualną sytuacją przedsiębiorstwa. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa biznesowego i technologicznego. Asystujemy w zarządzaniu i monitorowaniu wdrożonego systemu, zapewniając stałą pomoc.

We współpracy z klientem przygotowujemy systemy wspomagające zarządzanie w oparciu o model 3d, na który składa się:

Ÿ1 Rozpoznanie potrzeb. Solidnie przeprowadzona diagnoza pozwala poznać mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa i przygotować dostosowane do nich oprogramowanie

 • Analiza struktury i specyfiki działania firmy klienta Ÿ
 • Określenie celów do osiągnięcia Ÿ
 • Uzgodnienie założeń rozwiązania Ÿ
 • Ustalenie harmonogramu prac

Ÿ2 Wdrożenie rozwiązania. Metodyczne działanie, oparte na sprawdzonych technikach pracy, umożliwia skuteczne uruchomienie systemu w przedsiębiorstwie.

 • Instalacja programu w siedzibie klientaŸ
 • ŸFaza testowania
 • Personalizacja oprogramowania
 • Import danych
 • Asysta przy pracy
 • Zamknięcie wdrożenia

Ÿ3 Opieka serwisowa. Fachowe i stałe doradztwo po wdrożeniu systemu.

 • Wsparcie osobistego doradcy/szefa projektu/konsultantaŸ
 • Pomoc telefonicznaŸ
 • Zdalna pomoc technicznaŸ
 • Dostęp do serwisu dedykowanego oprogramowaniu
 • Seminaria i szkolenia
 • Personalizacja usług
 • Wdrażanie aktualizacji