Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz

Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny.

Urodzona w 1972 roku. Ukończyła wydział matematyki na Uniwersytecie Warszawskim (1997) studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej na kierunku Informatyka w Zarządzaniu i Biznesie (1997), Podyplomowe Studium Rachunkowości przy Szkole Głównej Handlowej (2000) oraz MBA dla finansistów na Akademii L. Koźmińskiego (2008).

Zarządza zespołem Usług stanowiącym połowę przychodów i pracowników Spółki. Nadzoruje również działalność finansową i administracyjną. Odpowiedzialna za audyt wewnętrzny i kontrolę ryzyka. Z Macrologic jest związana od 1997 roku. W Zarządzie Spółki od 2009 roku. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od stycznia 2012 roku.

Nie posiada istotnych ilości akcji Macrologic SA. Nie posiada udziałów w spółkach Grupy. Nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni funkcji w spółkach Grupy.


barbara.skrzecz-mozdyniewicz@macrologic.pl

Renata Łukasik

Renata Łukasik

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Oprogramowania.

Urodzona w 1971 roku. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyki (1995). Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość Finansowa i Zarządcza w Szkole Głównej Handlowej (2003).

Zarządza zespołem Rozwoju Oprogramowania oraz nadzoruje obszar zarządzania Personelem. Z Macrologic związana od 1995 roku. W Zarządzie Spółki od stycznia 2012 roku.

Nie posiada istotnych ilości akcji Macrologic SA. Nie posiada udziałów w spółkach Grupy. Nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni funkcji w spółkach Grupy.


renata.lukasik@macrologic.pl


Rada Nadzorcza

Bogdan Michalak Przewodniczący Rady Nadzorczej. Urodzony w 1956 roku. Magister inżynier informatyk, ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1981). Ukończył program MBA Międzynarodowej Szkoły Zarządzania (1993). Założyciel Macrologic i członek władz Spółki od początku jej istnienia.

Posiada istotny pakiet akcji Macrologic SA wykazany w sekcji akcjonariat. Nie posiada udziałów w spółkach Grupy.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni funkcji w spółkach Grupy. Nie spełnia kryteriów niezależności.


bogdan.michalak@macrologic.pl


Włodzimierz Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej. Urodzony w 1956 roku. Magister inżynier informatyk, ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1981). Założyciel Macrologic i członek władz Spółki od początku jej istnienia.

Posiada istotny pakiet akcji Macrologic SA wykazany w sekcji akcjonariat. Nie posiada udziałów w spółkach Grupy.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni funkcji w spółkach Grupy. Nie spełnia kryteriów niezależności.


wlodzimierz.napiorkowski@macrologic.pl


Andrzej Odyniec Członek Rady Nadzorczej. Urodzony w 1956 roku. Studiował na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek władz Spółki od 1987 roku.

Posiada istotny pakiet akcji Macrologic SA wykazany w sekcji akcjonariat. Nie posiada udziałów w spółkach Grupy.

Nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni funkcji w spółkach Grupy. Nie spełnia kryteriów niezależności.


andrzej.odyniec@macrologic.pl

Krzysztof Szczypa, Członek Rady Nadzorczej, Urodzony w 1967 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej (1991). Z Macrologic związany od 1992 roku. Stworzył od podstaw i zarządzał największymi partnerami Grupy Macrologic. Prezes Zarządu Macrologic S.A. w latach 2006-2012. Od stycznia 2017 delegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji zarządczych w obszarze sprzedaży. Posiada istotny pakiet akcji Macrologic SA wykazany w sekcji akcjonariat. Nie posiada udziałów w spółkach Grupy.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni funkcji w spółkach Grupy. Nie spełnia kryteriów niezależności.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 20 marca 2013 roku.

Od stycznia 2017 roku delegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji zarządczych w obszarze sprzedaży.


krzysztof.szczypa@macrologic.pl


Mieczysław Grudziński Członek Rady Nadzorczej. Urodzony w 19562 roku. Jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą finansów i projektów doradczych w dwóch amerykańsko-polskich programach Executive MBA: University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Maryland i Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem i doradcą pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji zrealizowanych na giełdzie warszawskiej (Próchnika, Wólczanki i Wedla). Brał udział w negocjacjach wielu akwizycji kapitałowych. Jest pracownikiem naukowym WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 19 czerwca 2006 roku.

Nie posiada akcji Macrologic SA. Nie posiada udziałów w spółkach Grupy. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni funkcji w spółkach Grupy. Spełnia kryteria niezależności.