Świadomość kosztowa organizacji

Narzędzie informatyczne do controllingu pozwala zaangażować osoby zarządzające w tworzenie planów i budżetów. Wsparciem dla nich są mechanizmy prognostyczne, które – poprawnie zinterpretowane – wskazują właściwy kierunek działania przedsiębiorstwa. Informacje pozyskane z Macrologic Merit Controlling pozwalają zarządom monitorować sytuację w firmie i na bieżąco podejmować decyzje istotne z punktu widzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

Korzystając z wielowymiarowych analiz zarządczych, decydenci różnych szczebli mogą na bieżąco monitorować działania operacyjne, dzięki czemu mają możliwość szybkiej reakcji oraz przekazania odpowiednich informacji i dyspozycji swoim pracownikom, którzy w ten sposób również zostają włączeni w działania zwiększające efektywność kosztową.

Macrologic Merit Controlling umożliwia zaangażowanie osób mających wpływ zarówno na rodzaj i wysokość ponoszonych kosztów, jak i na stan realizacji celów na różnym poziomie szczegółowości. W efekcie przyczynia się do zbudowania świadomości kosztowej w całej organizacji, co jest największą korzyścią dla przedsiębiorstwa.

Macrologic Merit Controlling wsparciem systemu informacyjnego

Macrologic Merit Controling jest narzędziem ułatwiającym wypracowanie w szerszym zespole schematu planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych. Pracownicy różnych szczebli i z różnych działów zyskują świadomość, w jaki sposób ich praca przekłada się na wyniki organizacji.