szybki
kontakt

+48 227 028 978

doradca@macrologic.pl

Formularz

Procesy finansowe i księgowe

Wszelkie operacje gospodarcze przedsiębiorstwa powinny być rzetelnie ujęte w księgach, aby posłużyć do prawidłowych rozliczeń księgowo-podatkowych. Na straży tego stoją procesy przechodzące przez całą organizację, których końcowymi czynnościami są zadania ewidencji księgowej i związanej z płatnościami. Tu również ważne są procesy wspierające windykację, umowy dotyczące płatności oraz usprawniające komunikację z bankami.

Finanse

Dokumenty księgowe

Wszystkie operacje gospodarcze obsługiwane w procesach przedsiębiorstwa kończą się ujęciem w księgach rachunkowych. W związku z tym procesy dokumentujące sprzedaż (w tym korekty sprzedaży, sprzedaż poprzez paragony), zakupy, obrót magazynowy (przychody, rozchody, korekty, przesunięcia), zmiany w zasobach rzeczowych (amortyzacja, dokumenty zmiany wartości), obsługa pracowników (listy płac, umowy zlecenia, delegacje), przepływy gotówkowe (raporty kasowe) zwykle w końcowej części są zapisywane w księgach. Istotne jest, aby informacje pozyskiwane w kolejnych etapach procesu posłużyły do automatycznego utworzenia dekretacji, tak aby służby księgowe zweryfikowały ich poprawność formalną i sprawnie wprowadziły do ksiąg poprzez zaksięgowanie dokumentu. Takie podejście wpływa na rzetelność dowodów księgowych ujmowanych w ewidencjach księgowo-podatkowych, przyspiesza pełną obsługę zdarzeń gospodarczych wraz z częścią dotyczącą płatności.


Zdefiniowane czynności:

 • Przeglądanie dokumentów księgowych
 • Rejestracja dokumentów
 • Rejestracja dokumentu księgowego
 • Automatyczna rejestracja dokumentów
 • Uzupełnianie wyróżników
 • Utworzenie przelewu do dokumentu zaksięgowanego
 • Księgowanie
 • Księgowanie próbne dokumentu
 • Księgowanie końcowe dokumentu
 • Rozliczenia kosztów
 • Definiowanie rozliczeń kosztów
 • Wykonanie rozliczeń kosztów
 • Dekretacja rozliczenia kosztów
 • Przegląd rozliczeń kosztów
 • Analizy dokumentów
 • Analizy zapisów z wyróżnikami
 • Zestawienia dokumentów źródłowych
 • Zestawienia SQL dotyczące dokumentów
 • Praca na przełomie roku bilansowego
 • Aktualizacja bilansu otwarcia
 • Aktualizacja rozrachunków na przełomie lat

Księgi rachunkowe

Pozwala na przeglądanie i analizowanie stanu kont księgowych. W księgach rachunkowych figurują dane z dokumentów zaksięgowanych próbnie bądź zaksięgowanych końcowo.

Dostępne czynności:

 • Konta analityczne z obrotami
 • Blokowanie kont analitycznych
 • Zapisy księgowe
 • Obroty kont
 • Obroty kont walutowych
 • Dziennik księgowań
 • Czynności raportujące
 • Zapytania SQL dotyczące ksiąg rachunkowych
 • Sprawozdania według analityk
 • Zestawienia obrotów i sald
 • Wydruki kartoteki księgowań

Rozrachunki

System umożliwia ewidencjonowanie oraz bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań firmy: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami, publiczno-prawne oraz inne (np. RMK bądź rozliczenie zakupu materiałów). Rozrachunki są zakładane i rozliczane za pomocą dokumentów księgowych. Wprowadzane do programu dokumenty mogą być dokumentami otwierającymi (np. faktura sprzedaży) jak i rozliczającymi rozrachunek (np. wyciąg bankowy). Na rozrachunek może składać się wiele zapisów księgowych: na przykład zapis, który zakłada dany rozrachunek oraz kilka zapisów rozliczających (zapłaty częściowe).


Dostępne czynności:

 • Redakcja danych rozrachunku
 • Rozliczanie rozrachunków
 • Przeglądanie rozrachunków
 • Wysłanie powiadomień o zapłacie
 • Zestawienia z rozrachunków
 • Analizy rozrachunków
 • Zapytania SQL z rozrachunków

Ewidencje VAT

Ewidencje VAT pozwalają przeglądać dane związane z rozliczeniami VAT, pochodzące z zarejestrowanych dokumentów VAT. Są tu dane zarówno z faktur zakwalifikowanych do rejestrów VAT, jak i oczekujących na rozliczenie. Dostępne są również dane pomocnicze do korekty rocznej VAT.


Dostępne czynności:

 • Przegląd dokumentów wg rejestrów VAT
 • Przenumerowanie w rejestrach VAT
 • Wycofanie dokumentu z rejestru VAT
 • Wydruki rejestrów VAT
 • Analiza dokumentów VAT
 • Zapytania SQL dotyczące VAT
 • Przegląd zawieszonego VAT
 • Rozliczenie zawieszonego VAT
 • Przegląd korekt nabyć VAT
 • Rejestracja korekt nabyć VAT

Deklaracje VAT, CIT

Pozwalają utworzyć, przejrzeć oraz wydrukować bądź wysłać w formie elektronicznej deklaracje podatkowe dla podatków rozliczanych przez osoby prawne


Deklaracje VAT, CIT pozwalają na tworzenie, akceptację, wysyłanie e-deklaracji oraz przeglądanie:

 • deklaracji VAT-7
 • deklaracji VAT-27
 • VAT-UE
 • deklaracji CIT-8

Sprawozdania finansowe

W systemie jest możliwość zdefiniowania własnych sprawozdań, zarówno tych wymaganych ustawą jak i dla potrzeb wewnętrznych. Sprawozdania te są oparte o ewidencje księgowe i bazują na zapisach dokumentów księgowych.

System Macrologic Merit wspiera procesy zamknięcia ksiąg okresu oraz roku oraz przeniesienia obrotów kont bilansowych do BO następnego roku. W standardowej wersji systemu dostępne są przykładowe definicje wszystkich podstawowych sprawozdań finansowych.


Dostępne czynności:

 • Aktualizacja danych sprawozdań
 • Uzupełnianie wartości sprawozdań
 • Wydruk sprawozdań definiowanych
 • Przegląd - wartości sprawozdań
 • Definiowanie sprawozdań finansowych

Jednolity Plik Kontrolny

System umożliwia wygenerowanie JPK dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT. Oprócz generowania JPK dostępne są również inne funkcje związane z JPK.


Dostępne czynności:

 • Tworzenie plików JPK
 • Dołączanie JPK z XML
 • Akceptacja pliku JPK
 • Wysyłanie pliku JPK
 • Przeglądanie plików JPK

Umowy dotyczące rozrachunków

Umowy dotyczące rozrachunków obejmują:

 1. kompensaty (bezgotówkowe rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami)

 2. sprzedaż wierzytelności (podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się windykacją trudnościągalnych należności w celu odzyskania przynajmniej części przeterminowanego długu)

 3. faktoring (przeniesienie wierzytelności na faktora za określoną kwotę, pomniejszoną o dyskonto oraz prowizję należną faktorowi. Stosowany w wypadku dużych i średnich należności przed ich terminem wymagalności. Może być pełny (bez prawa regresu), niepełny (z prawem regresu) lub mieszany (podzielone ryzyko niewypłacalności dłużnika).


Dostępne czynności:

 • Rejestracja planu kompensaty
 • Akceptacja planu kompensaty
 • Utworzenie pdf do planu kompensaty
 • Dekretacja planu kompensaty
 • Przegląd planów kompensat
 • Rejestracja planu sprzedaży wierzytelności
 • Akceptacja planu sprzedaży wierzytelności
 • Dekretacja planu sprzedaży wierzytelności
 • Przegląd planów sprzedaży wierzytelności
 • Rejestracja planu faktoringu
 • Akceptacja planu faktoringu
 • Dekretacja planu faktoringu
 • Przegląd planów faktoringu

Korespondencja z rozrachunków

Pozwala na generowanie automatycznie pisma typu wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa, potwierdzenie salda. Korespondencja może być generowana dla rozrachunków w walucie narodowej i obcej.


Dostępne czynności:

 • Tworzenie wezwań do zapłaty
 • Akceptacja wezwań do zapłaty
 • Utworzenie pdf do wezwania do zapłaty
 • Przeglądanie wezwań do zapłaty
 • Tworzenie not odsetkowych
 • Akceptacja not odsetkowych
 • Dekretacja not odsetkowych
 • Przeglądanie not odsetkowych
 • Tworzenie potwierdzeń sald
 • Akceptacja potwierdzeń sald
 • Naniesienie potwierdzeń sald
 • Przeglądanie potwierdzeń sald

Działania windykacyjne

Pozwala na monitorowanie należności i działania prowadzące do uregulowania należności. Można tu również analizować stany rozrachunków (należności lub zobowiązań), które umożliwiają uzyskanie informacji o rozliczeniach, kontaktach, umowach dotyczących rozrachunków oraz korespondencji z kontrahentami.


Dostępne czynności:

 • Tworzenie analiz działań windykacyjnych
 • Przegląd analiz działań windykacyjnych

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.