szybki
kontakt

+48 227 028 978

doradca@macrologic.pl

Formularz

Macrologic Merit: Kadry i płace, Obsługa zasobów ludzkich

Aby rozpocząć działania i móc je sprawnie realizować, konieczne są procesy obsługi zasobów ludzkich, poczynając od doboru i zatrudnienia poprzez bieżące uaktualnienia ewidencji pracowniczych, naliczania płac i rozliczeń podatkowych oraz ZUS, aż po obsługę zakończenia współpracy. W Macrologic Merit nie dzielimy obsługi pracownika na poszczególne zadania – zamiast tego pracujemy nad całym procesem zarządzania personelem: począwszy od procesu rekrutacji, a skończywszy na rozwiązaniu umowy. Dzięki temu sterowanie wszystkimi zdarzeniami przebiega płynnie, a Przełożeni otrzymują wszystkie informacje, które pozwalają im na świadome kształtowanie przyszłej polityki personalnej.

Korzyści z wdrożenia programu:

  • szybki przepływ danych między osobami zaangażowanymi w proces rekrutacji i obsługi pracownika
  • możliwość dostosowania programu do potrzeb kadrowych organizacji
  • szybszy dostęp do niezbędnych danych pracowniczych dla wszystkich zainteresowanych
  • możliwość szybkiego reagowania na zmiany kadrowe w organizacji

Jak wygląda proces personelowy w Macrologic Merit:

Zgłoszenie zapotrzebowania

Zgłoszenie zapotrzebowania na pracownika. Program pozwala na złożenie wniosku przez kierownika danej komórki organizacyjnej. Złożony wniosek zostaje automatycznie przekierowany do osób zarządzających, które odpowiadają za akceptację wniosków.

Weryfikacja zapotrzebowania pracownika

Weryfikacja wniosków może odbywać się na wielu poziomach w odniesieniu do rożnych aspektów. Osób weryfikujących w różnych rolach może być kilka – Kierownik działu, Dyrektor personalny, Członek Zarządu. Liczba osób potrzebnych do akceptacji zgłoszenia ustalana jest indywidualnie przez firmę w programie. W programie odbywa się także weryfikacja zatrudnionych pracowników a ostateczna decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest po akceptacji na wszystkich szczeblach.

Przygotowanie dokumentów

Po weryfikacji wniosków o zatrudnienie i wybraniu kandydata następuje etap związany z przygotowaniem dokumentów, a co za tym idzie z ewidencją danych w systemie przez osoby z działu HR, zwykle jest to osoba z przypisaną rolą Specjalista ds. kadr. Macrologic Merit pozwala na przypisanie tych zadań jednej osobie lub na rozbicie ich na poszczególne role, które przygotują takie dokumenty jak: opis stanowiska, informacja o warunkach pracy, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, uzupełnienie stanu rodziny, rachunku bankowego oraz szereg innych informacji. Zazwyczaj jest to kilkanaście różnych kartotek. Program Macrologic Merit podpowiada kto, kiedy i jak powinien uzupełnić odpowiednie dokumenty.

 

Przeszkolenie

W procesie zatrudniania pracownika oprócz osób związanych z kadrami i płacami uczestniczą także osoby w innych komórkach organizacji, w tym osoby odpowiedzialne za przeszkolenie pracownika. Program pozwala na rejestrację szkoleń, które powinien odbyć pracownik w ramach rozpoczęcia pracy.

Zgłoszenie zapotrzebowania na sprzęt

Zgłoszenie zapotrzebowania na sprzęt i przygotowanie sprzętu – Macrologic Merit pozwala na zgłoszenie zapotrzebowania oraz przydzielenie środków trwałych zarówno w odniesieniu do nowych jak i obecnych pracowników. Informacja o zapotrzebowaniu zostaje automatycznie przesłana do osoby odpowiedzialnej za wydawanie sprzętu np. Specjalisty ds. zaopatrzenia lub magazyniera.

Planowanie i rejestracja czasu pracy

Na etapie zatrudniania pracownika, każdemu zostanie przypisany domyślny kalendarz czasu pracy, który może być podglądany, weryfikowany i modyfikowany przez osoby akceptujące i wyznaczające czas pracy danego pracownika, w tym dyrektora HR, kierownika działu, członka zarządu. Zmiana i akceptacja czasu pracy odbywa się według zasad i ról, które na etapie wdrażania programu wyznaczy firma.

Planowanie i akceptacja wniosków urlopowych

Wnioski urlopowe to proces związany z ewidencją elektronicznych wniosków urlopowych oraz ich weryfikacją przez przełożonego. Macrologic Merit posiada standardowo zweryfikowane role, takie jak: pracownik – jako inicjator procesu składający wniosek, kierownik – jako osoba weryfikująca, oraz specjalista ds. kadr, który zatwierdza zaakceptowany wniosek. Role te oraz poziomy akceptacji poszczególnych wniosków urlopowych można modelować tak aby jak najwierniej odzwierciedlały procesy zachodzące w firmie. W ten sam sposób działa także obieg wniosków związany z planami urlopowymi. Tutaj również występują te same role: pracownik, kierownik i specjalista ds. kadr, które można dowolnie modelować, dodając lub zabierając uprawnienia.

 

Naliczanie płac

Naliczanie listy płac to proces, który może mieć bardzo różny początek, zależnie od specyfiki działalności firmy. Zależy w dużej mierze od tego, jakie dane są uwzględniane podczas naliczania listy płac. Macrologic Merit pozwala na uwzględnienie w procesie wszystkich zaangażowanych osób – od kierownika działu, poprzez specjalistę ds. płac, zespół księgowy, w tym dyrektora finansowego i członków zarządu, którzy otrzymują listę płac do zweryfikowania. Wszystkie osoby zaangażowane w proces naliczania płac otrzymują automatyczne powiadomienia o konieczności wykonania konkretnego zadania np. potrąceń związanych w ramach ZFŚP lub przyznaniu premii. Po wykonaniu przez nich zadania dokument zostaje przesłany automatycznie do kolejnej osoby wpisanej w ramach procesu. Po zebraniu wszystkich danych następuje właściwe naliczenie listy płac w oparciu o zestaw algorytmów, w które wyposażony jest system. Każda z list może mieć inny zestaw reguł naliczających wynagrodzenia dla pracowników. Po naliczeniu listy płac następuje przygotowanie dokumentu listy płac oraz wygenerowanie poleceń przelewów na konta pracowników. W kolejnym kroku lista płac jest dekretowana, co zazwyczaj realizowane jest przez księgowych.

Wnioski kadrowe

Wnioski kadrowe mogą dotyczyć zatrudnienia pracownika, zmiany danych adresowych lub zmiany rachunku bankowego. Ich przebieg zależy od liczby poziomów akceptacji, a co za tym idzie od ról, jakie mogą w takim procesie uczestniczyć na poszczególnych poziomach. Zwykle jest to pracownik, kierownik i pracownik działu kadr, np. specjalista ds. kadr – liczba osób zaangażowanych w proces rejestracji zdarzeń kadrowych może być różna, dlatego Macrologic Merit pozwala na dodawanie do procesu nowych osób oraz zmianę ich uprawnień. Każde nowe zdarzenie kadrowe pojawia się automatycznie na pulpicie osoby odpowiedzialnej za jego ewidencję lub akceptację zgodnie ze specyfiką firmy. Wszystkie zmiany są zapisywane i przetwarzane w ramach całego rozwiązania – nie ma konieczności ręcznej zmiany danych np. w dokumentach księgowych czy magazynowych.

 

Zwolnienie pracownika

Proces zwolnienia pracownika jest zbliżony do procesu zatrudnienia, jego realizacja obejmuje podobne role występujące w organizacji. Podobnie jak w przypadku zatrudnienia pracownika, wszystkie osoby zaangażowane w proces, otrzymują automatyczną informację na pulpicie o konieczności realizacji konkretnego działania np. wyłączenie firmowej poczty i dostępu do zasobów informatycznych firmy, konieczności rozliczenia pracownika z powierzonego mienia, przygotowanie świadectwa pracy czy też wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.