ERP procesowy

Macrologic Merit to pierwszy polski system klasy ERP, dzięki któremu możliwe jest zaimplementowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie bezpośrednio do rozwiązania informatycznego dla firm. Rozwiązanie oparte jest o polską technologię MacroBASE, która zapewnia stabilność zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych.

Dzięki rozwiązaniu zarówno zarządzający, jak i ich pracownicy, mogą efektywnie i szybko wykonywać zadania w ramach opisanych w firmie procesów.

Horyzontalna
perspektywa organizacji

więcej

Tradycyjny system ERP vs. Macrologic Merit


Tradycyjny ERP wspomaga zarządzanie zasobami firmy w poszczególnych pionach organizacyjnych. Macrologic Merit wspomaga zarządzanie zdefiniowanymi sposobami działania organizacji – procesami. Taki sposób informatyzacji firmy jest zgodny z jej naturalnym funkcjonowaniem.


Macrologic Merit to rozwiązanie, które posiada już zdefiniowane procesy, które można monitorować, mierzyć, modyfikować, a wprowadzone zmiany w sposobie działania firmy odzwierciedlać bezpośrednio w systemie ERP – i działać w nowy sposób natychmiast po wprowadzeniu tych zmian.


Zarządzający mogą projektować procesy wykorzystując modelowanie graficzne. Mogą kontrolować przebieg procesów, gdyż na bieżąco otrzymują informacje o miernikach. Mogą sprawdzić, dlaczego realizacja konkretnego procesu zatrzymała się i jak można przezwyciężyć taką przeszkodę.


Pracownicy, dzięki przejrzystej liście zadań do wykonania, wiedzą czego się od nich wymaga i jaki priorytet mają poszczególne zadania. Mogą łatwo przejść do funkcji programu, związanych z rodzajem ich pracy: księgowy, logistyk, specjalista kadrowy itp.

To pierwszy polski system, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą w łatwy sposób przekuwać decyzje biznesowe na sposób działania.

Horyzontalna
perspektywa organizacji

więcej