Pracownik w procesie

Macrologic Merit jest dostosowany do ról pełnionych przez pracowników w organizacji. Do każdej roli przypisane są tylko te czynności, które dana osoba realizuje, a wszystkie czynności są uporządkowane w procesy.

Takie rozwiązanie ERP prowadzi pracownika „za rękę”, uwalnia go od konieczności wyszukiwania funkcji w rozbudowanym systemie ERP.

Dzięki takiemu podejściu, każdy pracownik pracujący z rozwiązaniem Macrologic Merit zawsze wie, co ma robić, a zarządzający widzą efektywność prac. Pracownik w pełni koncentruje się na biznesie i wynikach procesów biznesowych, a nie na obsługiwaniu programów. W efekcie każdy pracownik lepiej rozumie swoją rolę w firmie.

Poznaj wyróżniki procesowego systemu ERP