Wdrażanie standardu i standardu z modyfikacjami

Celem zastosowania metodyki jest wdrożenie w siedzibie Klienta oprogramowania standardowego firmy Macrologic. Zakres wdrożenia standardu ograniczony jest do instalacji, instruktażu, importu lub eksportu danych, parametryzacji systemu oraz asysty przy pracy i konsultacji. Oznacza to, że nie są dokonywane żadne modyfikacje struktur danych i podstawowych algorytmów systemu.

Zakres wdrożenia standardu z modyfikacjami rozszerzony jest o wykonanie kroków związanych z ograniczonymi modyfikacjami (modyfikacjami, których skala nie wymaga wykonania prac analityczno-projektowych).

Wykonywane kroki (typowy przebieg prac) 

  1. Inicjacja wdrożenia
  2. Instalacja wersji do instruktażu i instruktaż
  3. Instalacja wersji do ewentualnej modyfikacji i parametryzacji
  4. Modyfikacje
  5. Parametryzacja
  6. Import danych
  7. Asysta przy pracy
  8. Modyfikacja raportów
  9. Zamknięcie wdrożenia