Macrologic SA jest członkiem następujących organizacji i stowarzyszeń:

/resources/organizacje/seg.jpg Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Reprezentuje spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.
/resources/organizacje/pro_logo.jpg Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania Organizacja zarządzająca prawami autorskimi do programów komputerowych.
Stowarzyszenie PRO działa również na rzecz zapewnienia właściwych prawnych warunków funkcjonowania firm informatycznych, prowadzi badania polskiego rynku oprogramowania.
/resources/organizacje/icv_logo.gif ICV - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów Organizacja, której celem jest wskazanie najlepszych rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach, koncentracja na najnowszych trendach i pionierskich rozwiązaniach w zakresie controllingu oraz współpraca z ośrodkami badawczymi i akademickimi oraz innymi stowarzyszeniami i instytucjami
/resources/organizacje/skp.gif Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.
/resources/organizacje/logo_pin.gif Polska Izba Nasienna Izba gospodarcza, zrzeszającą przedsiębiorstwa hodowlane i nasienne, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
/resources/organizacje/agnas.png Agencja Nasienna Organizacja hodowców służąca uporządkowaniu rynku nasiennego w Polsce, z korzyścią dla rolników, firm nasiennych i hodowców.
/resources/organizacje/logokpzpip1.jpg Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Związek zrzesza osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz stale lub okresowo zatrudniające w tym celu pracowników, mające swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
/resources/organizacje/siph.png Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa Organizacja działająca na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, na terenie województwa pomorskiego.