szybki
kontakt

+48 227 028 978

doradca@macrologic.pl

Formularz

Przetwarzanie danych osobowych

Przez zaznaczenie wyboru „Zgadzam się” (lub równoważnego znaczeniowo) korzystający z portalu, zwany niżej Zezwalającym, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Macrologic SA, który działa jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zezwalający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w następujących celach:

 • przesyłanie korespondencji marketingowej i reklamowej,
 • przekazywanie danych spółkom grupy kapitałowej, do której należy Macrologic SA.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje każdorazowo te dane osobowe, które Zezwalający wprowadza do formularza elektronicznego, przy którym uwidoczniony jest wybór „Zgadzam się”.

Zezwalający potwierdza, że jest świadomy iż:

 • zgodę niniejszą może wycofać w każdym czasie bez podania powodów,
 • ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Brak udzielenia lub wycofanie zgody może uniemożliwić korzystanie z niektórych zasobów portalu.

Macrologic SA wskazuje następujące adresy w sprawach ochrony danych osobowych:

 • adres pocztowy: Macrologic SA, Kłopotowskiego 22, 03‒717 Warszawa,
 • adres e-mail: odo@macrologic.pl,

i informuje, że administratorem bezpieczeństwa informacji jest Waldemar Siatka.

Administrator danych osobowych

Macrologic SA z siedzibą w Warszawie (03-717) ul. Kłopotowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 45462, NIP 5220002825, o kapitale zakładowym w wysokości 1.888.719 zł (administrator danych osobowych, „ADO”) oświadcza co następuje:

Zezwalający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w następujących celach:

 1. ADO zapewnia ochronę danym osobowym w wykonaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych („podmiotów danych”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, GDPR).
  Techniczne i organizacyjne środki, zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, opisane są w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych pod adresem: Informacje Biura Jakości - wersja 2.0 - obowiązuje od 15 kwietnia 2016 roku (wersja dla klientów).
 2. ADO przetwarza następujące zbiory (kategorie) danych osobowych:
  • Xpertis MacroBASE:
   • w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, NIP, data urodzenia, miejsce zamieszkania, informacje ubezpieczeniowe rodziny;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa
  • Lotus Notes Rekrutacja:
   • w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania;
   • dane są usuwane po upływie akcji rekrutacyjnej, albo do czasu wygaśnięcia terminu zgody podmiotu danych.
  • Lotus Notes Oceny Okresowe:
   • w zakresie: imię i nazwisko;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa
  • Xpertis CRM:
   • w zakresie: imię i nazwisko, firma, dane kontaktowe;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa.
  • Xpertis Serwis pracowniczy i szkolenia:
   • w zakresie: imię i nazwisko;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa.
  • Xpertis SOUP:
   • w zakresie: imię i nazwisko;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa
  • Lotus Notes Marketing:
   • w zakresie: imię i nazwisko, firma, dane kontaktowe;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa.
  • Płatnik ZUS:
   • w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane ubezpieczeniowe rodziny;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa
  • Dane pakietów medycznych:
   • w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane ubezpieczeniowe rodziny;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa.
  • Żądania kontaktu z formularza www:
   • w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon;
   • dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa
  • Xpertis ZKL Rekrutacja:
   • w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mai, telefon;
   • dane są usuwane po upływie akcji rekrutacyjnej, albo do czasu wygaśnięcia terminu zgody podmiotu danych.
 3. ADO nie ujawnia żadnych danych osobowym innym odbiorcom, chyba że podmiot danych udzielił na to zgody.
 4. W przypadku braku ustawowej podstawy prawnej do zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych podmiotu danych, ADO zwróci się do tej osoby o uzyskanie jej zgody każdorazowo wskazując związany z okolicznościami cel przetwarzania danych osobowych i zakres przetwarzania.
 5. ADO informuje, że:
  1. administratorem bezpieczeństwa informacji jest: Waldemar Siatka, odo@macrologic.pl, tel. +48 222 566 222
  2. organem nadzorczym, do którego mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  3. w wypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotu danych, ADO – o ile będzie to wymagane okolicznościami naruszenia – bez zbędnej zwłoki poinformuje podmiot danych o takim naruszeniu, podejmując jednocześnie czynności wymagane przepisami prawa,
  4. podmiot danych ma prawo do żądania od ADO dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przenoszenia,
  5. w przypadku żądań, o których mowa wyżej, ADO w terminie jednego miesiąca od otrzymania każdego takiego żądania udzieli podmiotowi danych informacji o dzia- łaniach podjętych w związku z jego żądaniem albo też wyjaśnienia powodów przedłużenia terminu udzielenia informacji o czas nie dłuższy niż kolejne dwa miesiące, jednakże tylko z uwagi na skomplikowany charakter żądania
  6. jeżeli ADO nie podejmuje działań w związku z którymkolwiek z żądań podmiotu danych, o których mowa wyżej, to niezwłocznie, lecz najpóźniej w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, ADO poinformuje podmiot danych o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem,
  7. podmiot danych ma prawo do wycofania każdej wyrażonej przez niego zgody w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.