Controlling dostosowany do potrzeb

Nasze rozwiązanie dostosowujemy do potrzeb klienta i struktury organizacyjnej jego firmy. Z uwagi na to oferujemy następujące rodzaje współpracy:

  • Firmom, które mają już wypracowany schemat planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych, proponujemy Macrologic Controlling dopasowany do modeli zarządczych istniejących w strukturze przedsiębiorstwa. Elastyczność rozwiązania pozwala nam w pełni odpowiedzieć na potrzeby organizacji, zarówno na poziomie analitycznym i rozliczeniowym, jak i w zakresie obiegu informacji zarządczej i finansowej. 
  • Firmom, które mają świadomość korzyści wynikających z controllingu, ale do tej pory nie stosowały go, pomagamy w zbudowaniu sprawnego systemu informacji ekonomicznej, wdrażamy dostosowane do niego rozwiązanie wspierające procesy planowania, kontroli i rozliczeń. Proponowane przez nas modele odpowiadają potrzebom związanym zarówno z zarządzaniem kosztami, jak i mierzeniem oraz rozliczaniem celów za pomocą wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicators).