Wpływ controllingu na obszary zarządcze

Macrologic Controlling jest rozwiązaniem kompleksowym. W zależności od potrzeb pozwala analizować dane finansowe oraz dane z obszarów: sprzedaży, produkcji, logistyki i personelu. Stanowi integralną część systemu klasy Business Intelligence, dzięki czemu firmy mogą w zakresie:

  • sprzedaży i należności – analizować wyniki sprzedaży, rentowności, realizację planu sprzedaży oraz wykonanie analizy marketingowej; 
  • finansów – wykonywać analizy wyników finansowych oraz bilansu, kosztów, wskaźników, przepływów finansowych; 
  • produkcji – analizować koszty produkcji, wydajności oraz jakości; 
  • logistyki i zakupów – analizować realizację zamówień, stanu zapasów, ocenę jakości i wydajności; 
  • kapitału ludzkiego – analizować zasoby kadrowe, dane płacowe, godziny pracy, a także mogą zarządzać personelem.